Drogi Użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym („RODO”), informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:

FORTOP Sp. z o. o., ul. Pelplińska 8B, 01-683 Warszawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: contact@fortop.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres do korespondencji.

Stronna www.fortop.pl ogranicza zbieranie i wykorzystywanie danych o jego użytkownikach do niezbędnego minimum.  Państwa dane osobowe są przetwarzane jedynie w celach statystycznych i analitycznych administratora.

W trakcie korzystania ze strony na Państwa komputerach mogą zostać przez nas umieszczone niewielkie pliki (znane powszechnie pod nazwą “ciasteczka”/ „cookies”). Pliki te mogą być przez nas odczytane dla celów informacyjnych, w momencie ponownej wizyty na naszej stronie. Rodzaj informacji, które w ten sposób zbieramy ma związek z Państwa komputerem i obejmuje dane takie jak: adres IP, datę i godzinę wejścia do serwisu oraz najczęściej odwiedzane obszary serwisu. Wszelkie dane zbierane w ramach cookies służą wyłącznie ulepszeniu efektywności strony. Użytkownik strony ma prawo do wyłączenia cookies w dowolnym momencie, ale może się to wiązać z uniemożliwieniem dostępu do pewnych zasobów strony.

Regulacje dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą ulec zmianie w każdym czasie, przy czym każdorazowa zmiana będzie opublikowana na stronie.